หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

  • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    read more
  • กำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    read more
  • กำหนดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงิน “ค่ารักษาโรคฟัน”
    read more

           
                                                                ข่าวทั้งหมด
             
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation
         
          เป็นระบบที่ทางกรมสรรพากรจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น           
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนะนำ ติชม เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานคลัง หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทาง E-mail : treasury@kmutt.ac.th  หรือที่ Facebook ของสำนักงานคลัง    

   

 

สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทร. 02 470 8116 โทรสาร. 02 470 8118 อีเมล์: treasury@kmutt.ac.th
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 099-4-00016009-7 


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER