หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

  • หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
    read more
  • การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
    read more
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ Google Form สำหรับระบบเบิกจ่าย ระบบรับเงิน และระบบยืมเงิน ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID–19)
    read more

           
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ Google Form สำหรับระบบเบิกจ่าย ระบบรับเงิน และระบบยืมเงิน ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID–19)
แนวปฏิบัติงานการให้บริการด้านการเงินการคลัง ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID–19)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีสามมิติ มจธ. (Axapta)

                                                                ข่าวทั้งหมด
             
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation
         
          เป็นระบบที่ทางกรมสรรพากรจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น           
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนะนำ ติชม เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานคลัง หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทาง E-mail : treasury@kmutt.ac.th  หรือที่ Facebook ของสำนักงานคลัง    

   

 

สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทร. 02 470 8116 โทรสาร. 02 470 8118 อีเมล์: treasury@kmutt.ac.th
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 099-4-00016009-7 


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER