ถาม-ตอบ

การรับเงิน

 • ในการทำงาน(เช่นการไปจัดอบรมภายนอก) นั้นถ้ามีการเก็บเงิน และจ่ายเงินไปพร้อมๆกันนั้น สามารถหักกลบลบหนี้กัน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือมาคืน กองคลัง ได้หรือไม่
 • คนของมจธ. สามารถรับเงินจากบุคคลภายนอกแล้วเก็บไว้กับตัวได้หรือไม่
 • ไปจัดการฝึกอบรม ตจว รับเงินค่าฝึกอบรมแล้ว (ส่งให้กองคลังไม่สะดวก) สามารถเก็บไปกับตัวแล้วนำมาส่งเมื่อเสร็จการจัดอบรมแล้วก็ได้
 • ในกรณีที่รับเงินจากบุคคลภายนอกนั้น ถ้าหากเขาไม่ต้องการใบเสร็จ ก็ไม่จำเป็นต้องออกใบเสร็จก็ได้

 • ในการทำงาน(เช่นการไปจัดอบรมภายนอก) นั้นถ้ามีการเก็บเงิน และจ่ายเงินไปพร้อมๆกันนั้น สามารถหักกลบลบหนี้กัน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือมาคืน กองคลัง ได้หรือไม่
  ตอบ : หลักเรื่องการเงิน  คือ ต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือเงินรับ และอะไรคือค่าใช้จ่าย อย่าบังอาจนำมาปะปนกันเป็นอันขาด   เงินรับต้องนำส่งเข้าคลัง ครบทั้งจำนวนโดยเร็ว   ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ให้เขาเรียกเก็บมา หรือถ้าหาก จำเป็นจะต้องจ่ายทันทีก็ให้ทำเรื่องยืมเงินไปสำรองจ่ายได้  ตัวอย่างที่ยกมานั้น  เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง คือ ในการจัดฝึกอบรมที่ผู้เข้าอบรมนำเงินมาจ่ายให้ในงานนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำเงินดังกล่าวไปจ่ายให้กับโรงแรมจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำเงินที่เหลือมาส่งเข้าคลัง จากการกระทำดังกล่าว เจ้าหน้าที่คนนั้นได้ถูกให้ออกจากราชการไปเรียบร้อยแล้ว  แนวทางที่ถูกต้อง  คือ  เงินที่เก็บได้ ต้องนำส่งคลังทั้งจำนวน ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายก็ให้ยืมเงินไปจ่าย ไม่ให้ปะปนกัน บางคนอาจจะคิดว่าทำไมต้องทำให้ยุ่งยากอย่างนั้น รับเงินมาแล้วก็จ่ายค่าโรงแรมไปก็ตรงไปตรงมา  แต่ขอบอกว่าหลักการในการแยกรายรับและรายจ่ายนี้เป็นหลักการที่สำคัญในการตรวจสอบทางการเงินซึ่งจะละเลยไม่ได้ เผลอเมื่อไรเจอความผิดร้ายแรงดังตัวอย่างที่นำมาให้ดูครับ  คนของมจธ. สามารถรับเงินจากบุคคลภายนอกแล้วเก็บไว้กับตัวได้หรือไม่
  ตอบ : การรับเงินจากบุคคลภายนอกแล้วไม่นำส่ง กองคลัง ถือว่าเป็นความผิดขั้นอุกฤษ ที่สามารถถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงได้ เคยมีคนกล่าวว่า ถ้าจ่ายเงินผิดนั้น อย่างมากก็แค่หาเงินมาชดใช้ แต่ถ้ารับเงินผิดนั้นอาจถึงติดคุกได้อย่างง่ายๆที่เดียว ดังนั้นการรับเงินของหลวงมาถือไว้กับตัวนั้นถือว่าเป็นทุกขลาภชนิดหนึ่งที่ต้องพึงระวัง แนวทางที่ถูกต้อง คือ เมื่อรับเงินแล้ว ต้องมีการออกใบเสร็จเป็นหลักฐาน แล้วรีบนำเงินนั้นส่งให้กองคลัง พร้อมกับต้นขั้วใบเสร็จดังกล่าว

  ไปจัดการฝึกอบรม ตจว รับเงินค่าฝึกอบรมแล้ว (ส่งให้กองคลังไม่สะดวก) สามารถเก็บไปกับตัวแล้วนำมาส่งเมื่อเสร็จการจัดอบรมแล้วก็ได้
  ตอบ : โดยทั่วไปแล้ว เมื่อรับเงินแล้วจะต้องนำส่งภายในวันเดียวกัน แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ก็สามารถนำส่งช้ากว่าเกณฑ์ได้ แต่ ขอให้ระลึกว่าเงินทองนั้นเป็นของแสลง ที่สามารถทำให้คนดีๆนั้น เสียคนมานักต่อนักแล้ว ดังนั้นทางที่ดีพยายามส่งเงินหลวงออกจากมือให้ได้เร็วๆ โดยอาจจะโอนเงินผ่าน ธนาคารเข้าบัญชีของ มจธ.ก็ได้ แล้วแจ้งมาทางกองคลังว่าได้โอนเงินเข้าในบัญชีค่าอะไรเป็นจำนวนเท่าใด กองคลังจะได้บันทึกไว้ และเมื่อกลับมาแล้ว ก็ขอให้รีบนำต้นขั้วใบเสร็จรับเงินมา Clear โดยเร็ว หลักการที่ถูกต้อง คือ พยายามส่งเงินให้กองคลังให้ได้ในวันเดียวกับที่เก็บเงินมา ถ้าสุดวิสัยทำ ไม่ได้จริงๆ ขอให้ติดต่อกองคลังเพื่อแจ้งว่ามีปัญหาอะไร และอย่าลืมว่าสามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารแทนการส่งเงินสดที่กองคลังก็ได้

  ในกรณีที่รับเงินจากบุคคลภายนอกนั้น ถ้าหากเขาไม่ต้องการใบเสร็จ ก็ไม่จำเป็นต้องออกใบเสร็จก็ได้
  ตอบ : การออกใบรับเงินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำทุกครั้งเมื่อมีการรับเงิน เพื่อใช้แสดงถึงการรับเงิน เพราะโดยหลักแล้วถ้าผู้รับไม่ออกใบรับนั้นทาง มจธ.จะไม่ทราบเลยว่ามีการรับเงินเกิดขึ้น ทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย ดังนั้นการออกใบรับจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการรับเงิน และผู้ที่รับเงินแล้วไม่ออกใบรับนั้นจะถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง อย่าลืมว่าการรับเงินผิดนั้นในผลรุนแรงมากกว่าการจ่ายเงินผิดมากนัก หลักที่ถูกต้อง คือ จะต้องมีการออกใบรับทุกครั้งที่มีการรับเงิน แม้ว่าผู้จ่ายเงินจะไม่ได้ร้องขอ และต้นขั้วของใบรับนี้จะใช้ควบคู่กับการส่งเงินในกองคลัง สิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องคือใบรับเงินนั้นออกแล้วนำมา Recycle ไม่ได้ รับเงินทุกครั้งก็ต้องออกใบรับใหม่ทุกครั้งไป

   
  KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER