ข่าวประกาศ

 

การพิมพ์ใบรับรองยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยตนเอง

     

     สำนักงานคลัง ขอแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ใบรับรองยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยตนเอง เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2566 ดังนี้

     สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถ Download เอกสารใบรับรองยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2566 ได้ด้วยตนเอง โดยเข้าที่ www.ktam.co.th (ตามคู่มือที่แนบ)

     หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สำนักงานคลัง คุณพุทธิภา/คุณวิชุดา เบอร์โทร 8403

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER