ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2559
01/12/2016
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 สำนักงานคลัง ร่วมกับ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป ในช่วงเช้า และกิจกรรมทำบุญทางศาสนาอิสลามในช่วงบ่าย โดยมีท่านผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER