ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำนักงานคลังประจำปีงบประมาณ2557
12/25/2013
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 สำนักงานคลัง ร่วมกับ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป ในช่วงเช้า และกิจกรรมทำบุญทางศาสนาอิสลามในช่วงบ่าย โดยมีท่านผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER