ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ 2556
04/10/2013
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 กองคลัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 ณ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของกองคลังเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER