ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมขึ้นปีใหม่กองคลังประจำปีงบประมาณ2556
01/03/2013
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 กองคลัง มจธ. ได้จัดกิจกรรมขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป ในช่วงเช้า และกิจกรรมทำบุญทางศาสนาอิสลามในช่วงบ่าย โดยมีท่านผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER