ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ 2555
04/12/2012
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2555

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER