ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานบรรยายการวางแผนการเงินสำหรับบุคคล (Personal Financial Planning)
03/26/2012
เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการบรรยายเรื่อง การวางแผนการเงินสำหรับบุคคล (Personal Financial Planning)โดย วิทยากรจากบริษัท Wealth Creation Advisor ณ ห้องประชุม สนั่นสุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี อาจารย์ และ บุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายดังกล่าว

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER