ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการทำงานของคณะผู้เข้าอบรมจากประเทศกัมพูชา
10/02/2019
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “The Enhancement of the Capacity of University Management for Preparation towards Autonomous University” จากประเทศกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสำนักงานคลัง โดยมี ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินทรัพย์สินและสารสนเทศ และ คุณสำรวย แซ่เตียว ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลของด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมนำคณะผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมการทำงานของสำนักงานคลัง

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER