ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561
05/10/2018
สำนักงานคลังและสำนักงานจัดหาและจัดการทรัพย์สิน มจธ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ทชะอำ จ.เพชรบุรี ในหัวข้อ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER