ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2561
01/08/2018
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานคลัง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ สักการะศาลพระอริยพรหมประจำมหาวิทยาลัย, ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4, ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และกิจกรรมทำบุญทางศาสนาอิสลาม โดยมีท่านผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER