ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2560
01/12/2017
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 สำนักงานคลัง ร่วมกับ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ บวงสรวงพระอริยพรหมประจำมหาวิทยาลัย, ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4, กิจกรรมทำบุญทางศาสนาอิสลาม และทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีท่านผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER