ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560
02/23/2017
สำนักงานคลังและสำนักงานจัดหาและจัดการทรัพย์สิน มจธ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER