ข่าวประกาศ

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กลุ่มงานพัสดุ  ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 470-8131-4 ในวันและเวลาราชการ  
หรือดูประกาศได้ที่  www.kmutt.ac.th  และ www.gprocurement.go.th


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER