ข่าวประกาศ

 

การเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และกองทุน ฯ ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)     สำนักงานคลัง ได้ประสานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำ QR Code e-Donation สำหรับการรับเงินบริจาค (e-Donation) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคเงิน ให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ หรือกองทุนฯ จำนวน 54 หน่วยงาน และ 3 กองทุน โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มจธ. ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - เงินบริจาค เลขที่บัญชี 037-3-50109-7 ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการเงินบริจาคของหน่วยงาน และกองทุนฯ ได้แบบ Real time

 

     ทั้งนี้หน่วยงานสามารถติดต่อ คุณอรสร ปรัชญพงศ์ สำนักงานคลัง โทร.8402 อีเมล orasorn.pra@kmutt.ac.th เพื่อขอไฟล์ QR Code e-Donation ของหน่วยงาน หรือกองทุนฯ


ดาวน์โหลดเอสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER