ข่าวประกาศ

 

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ แก่บุคลากรหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยคุณกิตติมา อังกินันท์

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER