ข่าวประกาศ

 

การพิมพ์ใบรับรองยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยตนเอง

     สำนักงานคลัง ขอแจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถ Download เอกสารใบรับรองยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรอบครึ่งปีแรก (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) ได้ด้วยตนเอง โดยเข้าที่ www.ktam.co.th (ตามคู่มือที่แนบ)

     หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สำนักงานคลัง คุณพุทธิภา/คุณวิชุดา เบอร์โทร. 8403


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER