ข่าวประกาศ

 

ประกาศสำนักงานคลัง เรื่อง ขอปรับปรุงแบบเอกสารของสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

     ตามที่สำนักงานคลังได้มีประกาศสำนักงานคลัง เรื่อง ขอปรับปรุงแบบเอกสารของสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการทำงานระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานการจัดการ ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ เพื่อการบริหารองค์การ (ระบบ ERP) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566 ) เป็นต้นมา

     ปัจจุบันได้ปฏิบัติงานในระบบ ERP แล้วพบว่า หน่วยงานมีความจำเป็นต้องระบุรหัส FD เพิ่ม สำนักงานคลังจึงขอปรับปรุงแบบเอกสารของสำนักงานคลัง โดยเพิ่มเติม บรรทัดการกรอกรหัส FD เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในการบันทึกบัญชีระบบ ERP ส่วนรายละเอียดต่างๆ ในแบบเอกสารยังคงเดิม (ดังรายละเอียดแนบท้าย)


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER