ข่าวประกาศ

 

แจ้งการให้บริการเบิกจ่ายเงินอาจเกิดความล่าช้า

     เนื่องจากระหว่างวันที่ 24–25 มกราคม 2566 เครื่องแม่ข่ายของสำนักคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของสำนักงานคลัง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ และการให้บริการเบิกจ่ายเงินอาจเกิดความล่าช้า

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER