ข่าวประกาศ

 

แจ้งการจ่ายเงินเดือน เดือนธันวาคม 2565 เร็วขึ้น

     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ประกาศปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 1 วัน เพื่อปิดบัญชี ประจำปี 2565 นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินเดือน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ สำนักงานคลัง จึงจ่ายเงินเดือน เดือนธันวาคม 2565 เร็วขึ้น 1 วัน เป็นวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER