ข่าวประกาศ

 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง : เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร ... ฟังไว้ ห่างไกลความผิด

บันทึกการถ่ายทอดสด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร

ช่วงเช้า https://fb.watch/fxlF_k-YXI/

ช่วงบ่าย https://fb.watch/fxlJIUTTVw/


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER