ข่าวประกาศ

 

การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 681

สำนักงานคลัง ขอแจ้งหน่วยงานที่มีการรับบริจาคเงินทราบ เรื่องการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 681 เพื่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ได้อย่างถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER