ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2470-8110  โทรสาร 0-2427-0151

   092-346-6074

   studentaffairs@kmutt.ac.th

  www.facebook.com/sao.kmutt

 student_affair_kmutt


งานกิจกรรมนักศึกษา 
      ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี  โทร. 0-2470-8101 โทรสาร 0-2428-4026

งานกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์
      ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี  โทร. 0-2470-8111 โทรสาร 0-2428-4026

งานพัฒนาความพร้อมสู่อาชีพ
      ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 0-2470-8099 โทรสาร 0-2427-0151 

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
      ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี  โทร. 0-2470-8111 โทรสาร 0-2428-4026

งานจิตวิทยาและให้คำปรึกษา
      ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 0-2470-8093 โทรสาร 0-2427-0151

งานกีฬาและคุณภาพชีวิต 
      ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี  โทร. 0-2470-8113 โทรสาร 0-2470-8092

ด้านการฝึกงาน 
      ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี  โทร 02-470-8115 โทรสาร 02-427-0151