BANNER
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 5/2553

21/09/2010

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 5/2553 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิค/วิธีการสู่รายงานคุณภาพ" ในวันวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สำหรับ 3 คนแรกของสถาบันได้รับส่วนลด 25% ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพญ่ไท เลขที่ 003-2-80701-8 ชื่อบัญชีกิจกรรม ทอมก.1 และจัดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินไปยังโทรสารหมายเลข 02-216-5411

Back to list