ละทะเบียนเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน, โครงการ หรือชมรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดูแลอยู่

โปรดดาวน์โหลด แบบฟอร์ม และส่งอีเมล์มาที่ webmaster@kmutt.ac.th