ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ ได้รับรางวัลTRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Award สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง ความคาดหวังของการสร้างชาติโดยการวิจัย ในงาน นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จ.เพชรบุรี

โดยในการนี้ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Award สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences เรื่อง การปรับสภาพพืชชีวมวลด้วยวิธีการใช้ด่างอย่างง่าย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน ทางเลือก และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery Industry)


เมื่อเร็ว ๆ นี้