ขอแสดงความยินดีและชื่นชม รศ. ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560เมื่อเร็ว ๆ นี้