การสั่งซื้อสินค้า

การชำระเงิน

  • ชำระด้วยเงินสด
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต
  • ชำระเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภท
กรุงศรีอยุธยา 330-1-04097-5 ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ ออมทรัพย์
กรุงไทย 465-0-10765-2 ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ ออมทรัพย์

เมื่อโอนเงินแล้วให้ fax ใบ pay-in เป็นหลักฐานการชำระเงินมาที่โทรสารหมายเลข 02-872-9088 เมื่อศูนย์หนังสือได้รับ fax แล้ว จะส่งหนังสือไปให้โดยเร็ว หรือแจ้งให้ศูนย์หนังสือ ทราบทางอีเมล์ของศูนย์หนังสือ bookstore@kmutt.ac.th พร้อมแนบสำเนา pay-in

การจัดส่ง

ศูนย์หนังสือจะจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ในกรณีผู้ประสงค์จะให้จัดส่งทางขนส่งประเภทอื่น ศูนย์หนังสือจะคิดค่าบริการจัดส่ง โดยคิดค่าจัดส่ง 5% จากยอดสุทธิ (เงินที่สั่งซื้อ) โดยคิดค่าจัดส่งต่ำสุด 50 บาท ต่อสินค้า 1 รายการสั่งซื้อ

การรับคืน

หนังสือที่ซื้อไปแล้ว ทางศูนย์หนังสือไม่รับคืน เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากจากการชำรุดอันเนื่องมาจากการจัดพิมพ์ ศูนย์หนังสือจะรับเปลี่ยนหนังสือในรายการเดียวกัน