ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทรศัพท์ 02-470-8166, 02-872-9088
อีเมล์ bookstore@kmutt.ac.th
Facebook kmuttbookstore