เว็บไซต์กลางสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล, บริการ, รับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมน kmutt.ac.th

cms ระบบบบริหารจัดการเว็บไซต์
register ลงทะเบียนเว็บไซต์
guideline แนวทางสำหรับนักพัฒนา
development ข้อมูลสำหรับนักพัฒนา
faq คำถามที่พบบ่อย
help การช่วยเหลือ