สำนักงานกิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ United National Volunteers (UNV) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นอาสาสมัครทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


สำนักงานกิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ United National Volunteers (UNV) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นอาสาสมัครทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 6 สถาบัน คือ

  1. UNESCO, Thailand
  2. International Organization for Migration (IOM), Thailand
  3. UNESCO Bangkok, Social Human Sciences Unit, Thailand
  4. UNDP, Vietnam
  5. UNDP, Cambodia
  6. Pulse Lan Jakarta , Indonesia

Download Application Form

โดยรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จนถึงระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 6 เดือน (July – December 2018) ทั้งนี้ สามารถส่งรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ คุณ จารวี คุณลักษณ์ สำนักงานกิจการต่างประเทศ e-mail jaravee.kun@kmutt.ac.th โทร 0-2470-8428

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.kmutt.ac.th/sbt


เมื่อเร็ว ๆ นี้