คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะ ฯ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิชาการ ประจำปี 2559 และรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. 2559

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะ ฯ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิชาการ ประจำปี 2559 และรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. 2559 โดยมี ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มอบของที่ระลึก ซึ่งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมมาริออท มาควิส สุขุมวิท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560เมื่อเร็ว ๆ นี้