ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนารัตน์ ภาคีนุยะ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี ได้รับรางวัล Best Paper

ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาววนารัตน์ ภาคีนุยะ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี ได้รับรางวัล Best Paper

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนารัตน์ ภาคีนุยะ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี ได้รับรางวัล Best Paper จากงานวิจัย เรื่อง “Production of Cellulolytic Enzyme and Glucose from Paper Sludge by Geobacillus kaustophilus C1” ในงานประชุมวิชาการ “The 6th International Conference on Research in Chemical, Agricultural & Biological Sciences” จัดโดย Eminent Association of Researchers in Biological & Medical Sciences ณ โรงแรม Ibis Singapore on Bencoolen ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560


เมื่อเร็ว ๆ นี้