ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก โดยไม่มีข้อผูกมัด ที่ Florida International University


FIU is the Research Public University of the State of Florida in Miami

ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานทางด้าน Engineering ทุกสาขา หรือทางด้าน sciences โดยเฉพาะด้านเคมีและสนใจอยากเรียนต่อปริญญาเอกในสาขา Biomedical Engineering และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนน GPA มากกว่า 3.00 ภาษาอังกฤษ ดี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีผล Toefl >550 GRE >1120 first 2 parts

โดยจะได้รับทุน $46000 ต่อปี จนจบ ทำหน้าที่เป็น teaching assistant TA or research assistant RA

สาขาอื่นที่มีทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกคือ civil engineering และ electrical engineering

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่: kengskool@fiu.edu


เมื่อเร็ว ๆ นี้