นักศึกษาระดับปริญญาเอก ห้องปฏิบัติการลิปิดเทคโนโลยี ได้รับรางวัล The best paper award


น.ส.พิราพร สมบัติสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ห้องปฏิบัติการลิปิดเทคโนโลยี ได้รับรางวัล The best paper award ในการนำเสนอผลงาน Oral presentation ในสาขา Chemical, Environmental Engineering and Live Science จากผลงานเรื่อง "EFFECT OF ETHANOL CONCENTRATIONS ON THE ENRICHMENT OF γ-ORYZANOL FROM RICE BRAN ACID OIL" จากงานประชุม 11th SEATUC Symposium 2014 "South East Asean Technical University Consortium Symposium" ที่ Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2017
เมื่อเร็ว ๆ นี้