ฝึกอบรมฟรี – เทคนิคการเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

เรียน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

     ด้วยคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้เชิญ Prof. Dr. Ian Warrinton จาก Massey University มาช่วยจัด Workshop เรื่อง “เทคนิคการเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ” ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 9 ห้อง SoLA 901 (บางมด มจธ.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

     ท่านที่สนใจสามารถแจ้ง ชื่อ-สกุล, หน่วยงาน, อีเมลของท่าน (เป็นภาษาอังกฤษ) มาที่ รศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ / ดร. กัลยา ศรีพงษ์ (kan.sripong@gmail.com) หรือ โทรมาที่ 02-470-7727 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน ทั้งนี้ท่านที่เข้าร่วมตลอดการฝึกอบรมจะได้รับ Certificate จากวิทยากร และมีการจับรางวัล Flash drive จำนวน 2 อัน ด้วยค่ะ

     หมายเหตุ – หมดเขตรับสมัครถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าจะครบ 80 ท่าน


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผ่องเพ็ญ/กัลยาเมื่อเร็ว ๆ นี้