คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ขอกำหนดแนวปฎิบัติการลาพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ขอกำหนดแนวปฎิบัติการลาพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา เพิ่มเติม จากระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 21 การลาพักการศึกษา (รายละเอียดดัง Link ด้านล่างนี้)

Click to download


เมื่อเร็ว ๆ นี้