ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นพธรณ์ธันย์ อ่าวตระกูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นพธรณ์ธันย์ อ่าวตระกูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานโปสเตอร์ ของนักศึกษา, รางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่ 2 จากผลงาน “Dynamic model simulation for growth and phycocyanin production in Arthrospira platensis” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology (10th APCAB), September 27-30, 2019, Nanchang, Jiangxi, China

โดยมี ผศ. ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ. ดร.ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เมื่อเร็ว ๆ นี้