complain
facebook
twitter
blog
line

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำรองที่นั่งโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่โลกอาชีพ

9 January 2015
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำรองที่นั่ง
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่โลกอาชีพ

วันที่ 19 ม.ค. 58 หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ 

เวลา 13.30-16.30 น. @Slope600
>>>คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ<<<

วันที่ 26 ม.ค. 58 หัวข้อ มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล (ทฤษฎี) 
เวลา 13.30-16.30 น. 
@Slope600
>>>คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ<<<

วันที่ 2 ก.พ. 58 มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล (ปฏิบัติ) 
@ม.ราชภัฎสวนดุสิต 
รถออกเวลา 12.00 น. หน้าตึกอธิการบดี
**ยืนยันสิทธิ์ด้วยการชำระเงิน 200 บาท ได้ตั้งแต่ 12-23 ม.ค. 58
ที่ พี่เอ้ สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ตึกอธิการบดี
(ในการชำระเงินจะได้ใบเสร็จกลับไปด้วย)**

วันที่ 9 ก.พ. 58 หัวข้อ เทคนิคและมารยาทในการสมาคมต่างๆ 
เวลา 13.30-16.30 น. 
@Slope600
>>>คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ<<< 

วันที่ 16 ก.พ. 58 หัวข้อ เตรียมความพร้อมและเทคนิคสัมภาษณ์งาน 
เวลา 13.30-16.30 น. @Slope200
>>>คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ<<< 

นักศึกษาที่ลงชื่อสำรองที่นั่งโปรดตรวจสอบรายชื่อของตนเอง
และเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน/เวลาที่นัดหมาย
(ควรมาก่อนเวลา 30 นาที เพื่อเช็คชื่อ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 470 8099 (พี่เอ้)

<< อ่านข่าวทั้งหมด