complain
facebook
twitter
blog
line

เปิดแล้ว!!! สำนักงานกิจการนักศึกษาเปิดให้นักศึกษาไทย แจ้งความประสงค์ทำประกันสุขภาพแล้ว

24 September 2014

สำนักงานกิจการนักศึกษาเปิดให้นักศึกษาไทย แจ้งความประสงค์ทำประกันสุขภาพ (ตามความสมัครใจ)

- เบี้ยประกัน จำนวน 1,800 บาทต่อปี

- ความคุ้มครองเฉพาะคนไข้ใน (1 ก.ย. 57 - 31 ส.ค. 58)


โดยมีขั้นตอนการขอทำประกันสุขภาพ ดังนี้
<< อ่านข่าวทั้งหมด