complain
facebook
twitter
blog
line

ประชาสัมพันธ์โครงการจุดประกายชีวิต ด้วยการเรียนรู้จริง (ครั้งที่ 3)

25 August 2014
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ “จุดประกายชีวิตด้วยการเรียนรู้จริง” (ครั้งที่ 3)
ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จังหวัดชลบุรี
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10.00 – 17.00 น.

พบกับ.......
การเปิดตัวโรงงานสร้างใหม่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มี 
"เครื่องจักรผลิตข้าวกล่อง" ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย 

และที่พิเศษสุดคือ.........

"เครื่องจักรผลิตซาลาเปาและขนมจีบเสียบไม้" 2 เครื่องแรกของโลก ซึ่งซีพีแรมออกแบบเอง เป็นระบบอัตโนมัติทั้งสายการผลิต ทำให้คนไม่ต้องสัมผัสอาหารเลยตลอดกระบวนการผลิต 

และยังมีพื้นที่ของ 
"ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจอาหาร" (CPRAM Food Innovation Center) เป็นแหล่งรวมนวัตกรรมของบริษัทที่เกิดขึ้นในอดีต และสิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต 

และมีส่วนของ "Smart Office" ที่พนักงานสามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานของพนักงาน

กำหนดการ
เวลา 10.00 น. ลงทะเบียน ณ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี
เวลา 10.30 น. ออกเดินทางไปยัง บ.ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)
เวลา 13.00 น. เดินทางถึงบริษัทและเข้าดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมธุรกิจอาหาร กระบวนการผลิตอาหาร และการจัดจำหน่าย เป็นต้น
เวลา 16.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ

[[[[[ คลิกที่นี่เพื่อสำรองที่นั่ง ]]]]]<< อ่านข่าวทั้งหมด