complain
facebook
twitter
blog
line

สำนักงานกิจการนักศึกษา เปิดศูนย์ดูแลนักศึกษาและประสานงานผู้ปกครอง

23 June 2014

สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เปิดศูนย์ดูแลนักศึกษาและประสานงานผู้ปกครอง 
(Student Care and Parent Connection Center) 

บริการดูแล ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและประสานงานผู้ปกครอง ดังนี้

 • จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องความปลอดภัย 
 • ให้คำปรึกษาและประสานงานด้านการเรียน 
  เช่น จัดกลุ่มติว หรือการจัดหาติวเตอร์ 
 • ประสานงานให้ความช่วยเหลือในด้านการเงิน ค่าใช้จ่าย 
  และทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษา 
 • บริการด้านอาชีพ เช่น การจัดหางาน การเขียน CV และ Resume 
 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาส่วนตัว ด้านการเรียน ด้านอารมณ์หรือสังคม 
 • บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยาและให้คำปรึกษา
  แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 • เปิดรับคำร้องและบริการสอบถามข้อมูล ตลอด 24 ชั่วโมง 

นักศึกษาและผู้ปกครอง สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่หมายเลข 092-346-6074 

 Line ID : student_affair_kmutt 
Twitter : @sao_kmutt 
Web : web.kmutt.ac.th/saffairs
E-mail : studentaffairs@kmutt.ac.th
<< อ่านข่าวทั้งหมด