BANNER
โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
08/30/2017

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้านักบริหารงานทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอการบ้าน SIPOC ตัววัดปัญหาคุณภาพ โดยมี ผศ.สนั่น สระแก้ว และผศ .ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 ชั้น 3 อาคาร CB-4 clcik
 


free counters